In 2016 hebben we fors geïnvesteerd in Parkhuisvesting:

De vleeskonijnen lopen op volledig kunststof bodem en de dieren kunnen volledig hun natuurlijke gedrag vertonen.

Resultaat na KI

Hoe dit te behalen met KI :  

Extreem licht schema vijf dagen voor KI
28 uur voor KI nestkast afsluiten.
24 uur voor KI vitaminebrok verstrekken.
Voldoende rust in de stal met en na het insemineren

Ons K.I.-station beschikt over zeer goede Hybride rammen, zowel voor de voedster lijn, als voor de vleeslijn.De nakomelingen van deze rammen worden op onze voedster bedrijven getest. Er word gekeken naar groei, voederconversie, agressie bij de vleeskonijnen. Bij de voedsterlijn rammen wordt gekeken naar goede moeder eigenschappen voldoende melkgift, voldoende spenen.

Voldoet een ram niet aan deze hoge eisen dan word hij niet ingezet voor K.I.


Informatie, wat terug komt van de klant over bepaalde rammen, word ook gebruikt om de rammen te selecteren. Door deze werkwijze houden wij onze rammen op top niveau.

In 2007 zijn we over gegaan op hybride dieren op ons voedster bedrijf we hebben gekozen voor het ras Hycole. We kopen nu jaarlijks zo,n 40 grootouder eendaags jongen aan van hycole deze dieren worden gekruist met de GPC ram van Hycole die we bij ons op het KI-station hebben zitten. De voedsters die uit deze kruising worden geboren zetten we in op ons bedrijf als productie voedster. Deze productie voedsters zijn zeer vruchtbaar en hebben een groot vermogen om veel jongen te spenen. Op ons bedrijf kruisen wij deze dieren met de PS59 ram van Grimau dit geeft sterke vleeskonijnen met een goede groei potentie.

We leveren de konijnen af op 73 dagen met een gemiddeld gewicht van 2,77 kg en dit gedaan met een voederconversie van 3,25 en een gemiddeld slacht rendement van 57,3%.                                                        

 

    Voor meer informatie kunt U altijd contact op nemen met B.Poliste.
                                                 Zie pagina: Contact