In 2016 hebben we fors geïnvesteerd in Parkhuisvesting:

De vleeskonijnen lopen op volledig kunststof bodem en de dieren kunnen volledig hun natuurlijke gedrag vertonen.

Konijnen KI

VOF Poliste KI                                                                                  

Bert Poliste Konijnen K.I is ontstaan uit de voortgang op zijn eigen konijnenbedrijf.
In het begin werden de voedsters op natuurlijke wijze gedekt. Om snel vooruitgang te kunnen boeken binnen de populatie,
is Bert begonnen met het importeren van hybride lijnen uit het buitenland. Dit was alleen mogelijk door gebruik te maken van kunstmatige inseminatie. In 1999 werd begonnen om zich de techniek van het sperma vangen en het bewerken ervan eigen te maken en het insemineren van de voedsters. Alleen de allerbeste voedsters werden uitgeselecteerd en geïnsemineerd.
De rammen voor de vleeslijn werden aangekocht bij Zika, Grimaud en Hycole. Niet veel later heeft Bert ook grootouder rammen aangeschaft om te gebruiken voor de foklijn.

In 2000 werd begonnen met de verkoop van sperma aan andere konijnenhouders. Vanaf die tijd is het bedrijf een officieel KI station voor konijnen. Het KI station is gehuisvest op een andere locatie dan zijn konijnenbedrijf. Dit geeft een hoge gezondheidsstatus, doordat de ziekte insleep verkleind wordt.

In 2007 heeft er een brand gewoed op het konijnenbedrijf. Hierdoor is de populatie voedsters verloren gegaan. Een grote ramp, want eenzelfde goede voedsterstapel is niet zomaar weer opgebouwd. Toch besloot Bert weer zo snel mogelijk nieuwe plannen te maken, en na 5 maanden werd opnieuw opgestart met 700 voedsters, aangeleverd door Hycole. Momenteel zitten er 900 voedsters. 
Er wordt  gewerkt volgens het all in / all out systeem. Bij het spenen worden de voedsters verplaatst naar een schone afdeling, waar ze een aantal dagen tot rust komen voordat ze opnieuw werpen. De huisvesting van de konijnen voldoet volledig aan de welzijnseisen en is aangeleverd door Meneghin.  
De ventilatie op het bedrijf is geregeld door middel van deurventilatie. Door middel van frequentiegeregelde ventilatoren wordt de lucht afgezogen in een centraal afzuigkanaal. In dit kanaal vindt ook de dagelijkse uitmesting plaats, waardoor er extra droging van de mest plaats vindt.
De verlichting in de afdelingen is uitgerust met dimbare TL verlichting.
Bezoekers op het bedrijf komen binnen via een hygiëne sluis. De hygiënemaatregelen op het bedrijf zijn strikt. Bezoekers dienen zich eerst te douchen en te voorzien van bedrijfskleding, alvorens het bedrijf te betreden.

In 2010 hebben we in Markelo ons bedrijf uitgebreid met nog eens 900 voedsters. Hiervoor hebben we nieuwe stallen gebouwd die voldoen aan de welzijnseisen van nu.

B. Poliste Konijnen K.I.

                        

                                  Voor meer informatie kunt U altijd contact op nemen met Bert Poliste.
                                                                            Zie pagina:Contact