In 2016 hebben we fors geïnvesteerd in Parkhuisvesting:

De vleeskonijnen lopen op volledig kunststof bodem en de dieren kunnen volledig hun natuurlijke gedrag vertonen.

Varkens KI

B Poliste kan ook u varkens K.I. verzorgen .Zowel de levering van de dosis sperma in Noord- Oost Nederland, als ook de inseminatie kan worden verzorgd door ons. We werken samen met meerdere freelance inseminatoren, zodat we breed inzetbaar zijn. Ook hebben we contacten met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het scannen van zeugen.

Tevens kunnen we u behulpzaam zijn bij het optimaliseren van uw dekmanagement. Vaak zie je op bedrijven, die doe het zelf KI toepassen, "bedrijfsblindheid" optreden, dit sluipt er langzaam in, maar het verslechterd het resultaat. Het is raadzaam om 1 keer per jaar samen met een deskundige het hele dekmanagement te bespreken.

Promotie MEISTERferkel start op Duitse markt.

"Nederland moet zich sterker maken voor een betere afzet van biggen naar de Duitse markt".
"Voor de snelle productiegroei van biggen is een structureel beter afzetkanaal net over de grens onontbeerlijk".
Iedere biggen producent heeft belang bij een groot marktaandeel van de Nederlandse big in Duitsland,de Duitse markt
is immers cruciaal voor de prijsvorming van Nederlandse varkens.

Middels de plaatsing van advertenties in Duitse vakbladen,promotiemateriaal voor handelaren en bezoeken van Duitse
afnemers aan Nederland zal de Nederlandse MEISTERbig onder de aandacht gebracht worden.

MEISTERferkel worden meer gevraagd bij Duitse varkensmesters die MEISTERferkel vragen omwille van de betere
kwaliteit van deze biggen uit Nederland. Natuurlijk kan dit komen omdat de betere bedrijven gericht op export met
Meisterpietrain beren werken .Echter deze eindbeer die de MEISTERferkel produceert is beschikbaar voor iedere professionele
varkenshouder. Bedrijven die MEISTERferkel produceren hebben een betere afzet en tevreden afnemers.

Het Klasse team