Ontwikkelingen

Grondbuis ventilatie systeem

In 2017 hebben we voor onze luchtinlaat bij de Voedsters en Rammen grondbuis ventilatie aangelegd met opvang van condens water.

Deze buizen met een doorsnee van 24 centimeter liggen op 2,5 meter diepte in de grond tot in het grondwater. De lucht die hierdoor word aangezogen word zomers gekoeld en ’s winter opgewarmd door de temperatuur van de bodem. Hierbij ontstaat condens in de buis, dit condenswater wordt afgepompt uit een putje zodat de lucht altijd droog naar de dieren gaat. Grote voordeel is dat het systeem geen technische snufjes kent die onderhoudsgevoelig zijn. Voordeel voor de konijnen en de konijnenhouder zijn een stabiel klimaat in de stal in alle jaargetijden. Verder hebben we ’s winters minder stookkosten omdat de lucht niet kouder dan 8 graden naar binnen komt. Een ander belangrijk voordeel is dat wij hierdoor ons gas verbruik hebben teruggedrongen tot een minimum.

Picture: aanleggen grondbuisventilatie
Picture: aangelegde grondbuisventilatie

Combi huisvesting voedsters

Momenteel is onze konijnen sector bezig op een pilot bedrijf met het testen van een combi huisvesting systeem voor voedsters met jongen.

Tot nu toe blijkt dat de agressie onder de voedsters zo erg is dat het welzijn van de dieren verslechterd.

Er is uitval bij de voedsters en jongen omdat de dieren elkaar verwonden, ook kunnen de jongen maar moeilijk hun eigen moeder bereiken om voldoende melk te kunnen drinken.

Momenteel worden de voedsters tot 25 dagen bij hun eigen jongen gelaten in de bestaande welzijns- hokken, deze voldoen namelijk heel goed. Daarna worden er 5 voedsters met hun jongen bij elkaar gelaten in 1 groot park van 230 cm bij 140 cm. In dit park wordt momenteel getest met een aparte creche voor de jonge konijntjes. In de creche zit een apart voerbakje met speciale brokjes voor de jonge konijnen.

Dit lijkt al een stukje beter te gaan voor de jongen, maar nu zijn we aan het uitvogelen hoe het beter kan voor de voedster. We kijken vaak naar de natuur hoe een wild konijn zich daar gedraagt. Hier blijkt dat de moeder de eerste 28 dagen ook alleen met zijn jongen wil zijn. De jongen liggen in een hol onder de grond en de voedster zoekt zijn eten bij elkaar. Hier naar kijkend is het misschien nooit mogelijk om de voedsters rond het jongen bij elkaar te laten en moeten we respecteren dat we dit pas op 28 dagen doen.

Picture: combipark meneghin
Uitneembaar systeem Combihuisvesting
Picture: combihuisvesting ingericht voor het werpen
Combihuisvesting ingericht voor het werpen
Picture: combihuisvesting voedsters
Combihuisvesting ingericht voor parkkonijnen

Duurzame energy opwekking

Sinds 1 Oktober 2011 leveren onze zonnepanelen stroom voor onze eigen bedrijven. Samen met Horizon B.V. hebben we geinversteerd in zonne energie. In Holten hebben we een installatie neergelegd van 100 KiloWatt piek uur. Wij gebruiken ongeveer een derde deel zelf in Holten rechtstreeks vanaf het dak. De rest wordt geleverd aan HVC group.

In 2013 hebben we in Markelo geinvesteerd in Zonnepanelen. In 2017 is het zonnepanelen dak uitgebreid zodat ook deze locatie weer volledig zelfvoorzienend is.

We wekken met zonnepanelen zelf 130.000 KWH stroom op per jaar en we zijn voor onze bedrijfswoningen plus bedrijven, 110.000 KWH op jaar basis nodig. We verkopen via energie maatschappij Greenchoice en de HVC Group zo’n 20.000 KWH op jaarbasis. Deze 130.000 KWH energie productie zorgt voor 91.000 Kilo CO2-reductie.

De zonnepanelen op de daken hebben ook een extra isolerende werking, doordat de panelen kou en warmte tegen houden hierdoor worden de onderliggende dakplaten minder warm en koud zodat we in de stallen een betere temperatuur kunnen houden.