Ontwikkelingen

Grondbuis ventilatie systeem

In 2017 hebben we voor onze luchtinlaat bij de Voedsters en Rammen grondbuis ventilatie aangelegd met opvang van condens water.

Deze buizen met een doorsnee van 24 centimeter liggen op 2,5 meter diepte in de grond tot in het grondwater. De lucht die hierdoor word aangezogen word zomers gekoeld en ’s winter opgewarmd door de temperatuur van de bodem. Hierbij ontstaat condens in de buis, dit condenswater wordt afgepompt uit een putje zodat de lucht altijd droog naar de dieren gaat. Grote voordeel is dat het systeem geen technische snufjes kent die onderhoudsgevoelig zijn. Voordeel voor de konijnen en de konijnenhouder zijn een stabiel klimaat in de stal in alle jaargetijden. Verder hebben we ’s winters minder stookkosten omdat de lucht niet kouder dan 8 graden naar binnen komt. Een ander belangrijk voordeel is dat wij hierdoor ons gas verbruik hebben teruggedrongen tot een minimum.

Picture: aanleggen grondbuisventilatie
Picture: aangelegde grondbuisventilatie

Combi huisvesting voedsters

Momenteel is onze konijnen sector bezig op een pilot bedrijf met het testen van een combi huisvesting systeem voor voedsters met jongen.

Tot nu toe blijkt dat de agressie onder de voedsters zo erg is dat het welzijn van de dieren verslechterd.

Er is uitval bij de voedsters en jongen omdat de dieren elkaar verwonden, ook kunnen de jongen maar moeilijk hun eigen moeder bereiken om voldoende melk te kunnen drinken.

Momenteel worden de voedsters tot 25 dagen bij hun eigen jongen gelaten in de bestaande welzijns- hokken, deze voldoen namelijk heel goed. Daarna worden er 5 voedsters met hun jongen bij elkaar gelaten in 1 groot park van 230 cm bij 140 cm. In dit park wordt momenteel getest met een aparte creche voor de jonge konijntjes. In de creche zit een apart voerbakje met speciale brokjes voor de jonge konijnen.

Dit lijkt al een stukje beter te gaan voor de jongen, maar nu zijn we aan het uitvogelen hoe het beter kan voor de voedster. We kijken vaak naar de natuur hoe een wild konijn zich daar gedraagt. Hier blijkt dat de moeder de eerste 28 dagen ook alleen met zijn jongen wil zijn. De jongen liggen in een hol onder de grond en de voedster zoekt zijn eten bij elkaar. Hier naar kijkend is het misschien nooit mogelijk om de voedsters rond het jongen bij elkaar te laten en moeten we respecteren dat we dit pas op 28 dagen doen.

Picture: combipark meneghin
Uitneembaar systeem Combihuisvesting
Picture: combihuisvesting ingericht voor het werpen
Combihuisvesting ingericht voor het werpen
Picture: combihuisvesting voedsters
Combihuisvesting ingericht voor parkkonijnen

Duurzame energy opwekking

Sinds 1 Oktober 2011 leveren onze zonnepanelen stroom voor onze eigen bedrijven. Samen met Horizon B.V. hebben we geinversteerd in zonne energie. In Holten hebben we een installatie neergelegd van 100 KiloWatt piek uur. Wij gebruiken ongeveer een derde deel zelf in Holten rechtstreeks vanaf het dak. De rest wordt geleverd aan HVC group.

In 2013 hebben we in Markelo geinvesteerd in Zonnepanelen. In 2017 is het zonnepanelen dak uitgebreid zodat ook deze locatie weer volledig zelfvoorzienend is.

We wekken met zonnepanelen zelf 130.000 KWH stroom op per jaar en we zijn voor onze bedrijfswoningen plus bedrijven, 110.000 KWH op jaar basis nodig. We verkopen via energie maatschappij Greenchoice en de HVC Group zo’n 20.000 KWH op jaarbasis. Deze 130.000 KWH energie productie zorgt voor 91.000 Kilo CO2-reductie.

De zonnepanelen op de daken hebben ook een extra isolerende werking, doordat de panelen kou en warmte tegen houden hierdoor worden de onderliggende dakplaten minder warm en koud zodat we in de stallen een betere temperatuur kunnen houden.

Nederlandse veehouderij het meest efficiëntst in de wereld

Duurzaamheid is een toverwoord geworden dat overal op wordt geplakt. In veel gevallen is dat niet terecht. Ieder mens en bedrijf is belastend voor het milieu. Een idee is om met verplichte milieurendement-analyses die belasting en de eventuele positieve bijdrage voor het milieu te berekenen.

Nederland heeft naast zand, grind en aardgas (aflopende zaak) geen enkele ruwe grondstof. De materialen en grondstoffen voor de bouw en industrie, maar ook voor een bedrijf als koffiebrander Douwe Egberts, komen uit de hele wereld. En de producten die zij maken, worden vervolgens weer wereldwijd geëxporteerd. Wel heeft Nederland nog circa 1,5 miljoen hectare landbouwgrond. Die neemt wel jaarlijks af met circa 13.000 hectare voor asfalt, industrie en woningbouw.

De overige hectares groene gewassen, inclusief het gras, groeien door de gratis elementen zonlicht, zuurstof en water. Maar ze produceren ook zuurstof en leggen de CO2 vast. Er wordt wel organische mest gebruikt, maar dat wordt dichtbij geproduceerd en vanuit Brussel tot op bijna 1 liter gereguleerd. Het gebruik van kunstmest wordt op 1 kg gereguleerd en is in 20 jaar met 42% afgenomen.

Rest- en bijproducten
Van al het geproduceerde veevoer in Nederland bestaat 85% uit rest- en bijproducten van bijvoorbeeld, suiker, bier, frisdrank, producten van aardappelzetmeel, enzovoort. Het gaat in totaal om circa 11 miljoen ton op jaarbasis. Bepaalde grondstoffen die zijn afgekeurd voor menselijke consumptie, worden ook aan dieren gevoerd. Ze krijgen geen baktarwe of hele sojabonen, want de olie uit de geperste sojabonen gaat naar de humane sector. Die olie zit, net als palm- en zonnebloemolie, in héél veel producten. Van deze restproducten wordt weer hoogwaardig voedsel geproduceerd als melk, vlees en eieren.

De agrarische sector exporteert 70 % van zijn producten, maar daarvan blijft 85% binnen een straal van 800 km. Deze ‘export’ levert de staatskas circa €8,7 miljard netto per jaar op en zorgt direct en indirect ook nog eens voor zo’n 400.000 banen. Dit alles betreft het produceren van voedsel, naast zuurstof en water de belangrijkste elementen in het menselijk bestaan. Naar mijn idee een immense prestatie van de nog maar 41.000 boeren in Nederland, die de meest efficiënte ter wereld zijn met de laagste milieu input. (Onderzoek ABN-Amro)

Oppervlaktewater zuiveren
Onze agrarische grond vangt veel regenwater op, in tegenstelling tot asfalt, tegels en beton. De aanwezige flora en fauna in de circa 450.000 kilometer boerensloten zuiveren een gedeelte van het oppervlaktewater van de samenleving, dat vervuild is met onder meer de poepbacterie (door recreatie en riooloverstorten). De meeste windmolens, zonnepanelen en biovergisters staan op agrarische gronden en van de dode dieren die bij de destructie worden aangeboden, wordt alles hergebruikt. Hier worden onder meer lijm, grondstoffen voor medicijnen, snoep en huisdiervoer van gemaakt.

En dan de gewasbeschermingsmiddelen: zonder deze producten hadden we wereldwijd een mega voedselprobleem. Wel moet het uiterst zorgvuldig worden toegepast en het gebruik hiervan is in Nederland de laatste 20 jaar met 29% afgenomen. Deze middelen worden trouwens ook door de samenleving en de overheid gebruikt. Het totale medicijngebruik in de Nederlandse dierhouderij is in de laatste 20 jaar met 70% afgenomen.

Groene longen van Nederland
De circa 1,5 miljoen ha agrarische grond (66% van de Nederlandse oppervlakte) wordt al decennia lang gratis onderhouden door de boeren, wat resulteert in een schitterend open en gevarieerd landschap. Letterlijk de groene longen van Nederland. Het klopt dat de agrarische sector het milieu belast, dus waar het beter kan moeten we dat zeker doen. Maar niet op basis van oneigenlijke argumenten.

Als je milieurendement-analyses kan berekenen, vrees ik dat de samenleving en industrie ook niet bepaald duurzaam zijn. Want de meeste mensen willen alleen maar meer. De lockdown heeft ons wat dat betreft met de neus op de feiten gedrukt. Overal was het vredig en stil, met schone blauwe luchten en de vogels zongen het hoogste lied… terwijl er nog evenveel koeien, kippen en varkens waren.