Konijnen KI

Konijnen KI

Bert Poliste Konijnen K.I is ontstaan uit de voortgang op zijn eigen konijnenbedrijf. 

In het begin werden de voedsters op natuurlijke wijze gedekt. Om snel vooruitgang te kunnen boeken binnen de populatie,

is Bert begonnen met het importeren van hybride lijnen uit het buitenland. Dit was alleen mogelijk door gebruik te maken van kunstmatige inseminatie. In 1999 werd begonnen om zich de techniek van het sperma vangen en het bewerken ervan eigen te maken en het insemineren van de voedsters. Alleen de allerbeste voedsters werden uitgeselecteerd en geïnsemineerd.

De rammen voor de vleeslijn werden aangekocht bij Zika, Grimaud en Hycole. Niet veel later heeft Bert ook grootouder rammen aangeschaft om te gebruiken voor de foklijn.

In 2000 werd begonnen met de verkoop van sperma aan andere konijnenhouders. Vanaf die tijd is het bedrijf een officieel KI station voor konijnen. Het KI station is gehuisvest op een andere locatie dan zijn konijnenbedrijf. Dit geeft een hoge gezondheidsstatus, doordat de ziekte insleep verkleind wordt.

In 2007 heeft er een brand gewoed op het konijnenbedrijf. Hierdoor is de populatie voedsters verloren gegaan. Een grote ramp, want eenzelfde goede voedsterstapel is niet zomaar weer opgebouwd. Toch besloot Bert weer zo snel mogelijk nieuwe plannen te maken, en na 5 maanden werd opnieuw opgestart met 700 voedsters, aangeleverd door Hycole. Momenteel zitten er 900 voedsters. 

Er wordt  gewerkt volgens het all in / all out systeem. Bij het spenen worden de voedsters verplaatst naar een schone afdeling, waar ze een aantal dagen tot rust komen voordat ze opnieuw werpen. De huisvesting van de konijnen voldoet volledig aan de welzijnseisen en is aangeleverd door Meneghin.  

De ventilatie op het bedrijf is geregeld door middel van deurventilatie. Door middel van frequentiegeregelde ventilatoren wordt de lucht afgezogen in een centraal afzuigkanaal. In dit kanaal vindt ook de dagelijkse uitmesting plaats, waardoor er extra droging van de mest plaats vindt. 

De verlichting in de afdelingen is uitgerust met dimbare TL verlichting. 

Bezoekers op het bedrijf komen binnen via een hygiëne sluis. De hygiënemaatregelen op het bedrijf zijn strikt. Bezoekers dienen zich eerst te douchen en te voorzien van bedrijfskleding, alvorens het bedrijf te betreden.

In 2010 hebben we in Markelo ons bedrijf uitgebreid met nog eens 900 voedsters. Hiervoor hebben we nieuwe stallen gebouwd die voldoen aan de welzijnseisen van nu. 

B. Poliste Konijnen K.I.

Picture: Speenkonijnen
Picture: Vleeskonijnen

De vleeskonijnen lopen op volledig kunststof bodem en de dieren kunnen volledig hun natuurlijke gedrag vertonen.

Wij zijn uniek in Nederland

Picture: PS 59 Vleeslijn Ram
 • Konijnen KI station met hoge gezondheidsstatus.
 • De KI rammen worden gehuisvest in een aparte stal.
 • Al onze rammen worden getest op onze eigen voedster bedrijven.
 • Er wordt gewerkt volgens ISO 9001:2000.
 • Een KI station dat voor een scherpe prijs een kwalitatief goede dosis sperma levert.
 • Al het gevangen sperma is binnen 24 uur bij de klant.
 • We vervoeren met 17°C in klimaat boxxen.
 • momenteel werken we met langhoudbare verdunner.

Konijnen KI technieken

Ongeveer 50% van de konijnenhouders insemineerd met een pistolet. Het sperma zit dan in een rietje van 0,5cc. Met een pistolet insemineren vergt iets meer tijd omdat het aanprikken van een rietje arbeidsintensief is.

Insemineren met een inseminatiepistool is minder arbeidsintensief. Op het pistool staat een flesje van 30cc goed voor 60 konijnen. Op de Ki kar staat een hulzenwisselbak. Op deze manier kun je vlot insemineren.

Resultaat van KI

Hoe dit te behalen met KI :  

 • Extreem licht schema vijf dagen voor KI
 • 28 uur voor KI nestkast afsluiten.
 • 24 uur voor KI vitaminebrok verstrekken.
 • Voldoende rust in de stal met en na het insemineren

Ons K.I.-station beschikt over zeer goede Hybride rammen, zowel voor de voedster lijn, als voor de vleeslijn.De nakomelingen van deze rammen worden op onze voedster bedrijven getest. Er word gekeken naar groei, voederconversie, agressie bij de vleeskonijnen. Bij de voedsterlijn rammen wordt gekeken naar goede moeder eigenschappen voldoende melkgift, voldoende spenen.

Voldoet een ram niet aan deze hoge eisen dan word hij niet ingezet voor K.I.

Informatie, wat terug komt van de klant over bepaalde rammen, word ook gebruikt om de rammen te selecteren. Door deze werkwijze houden wij onze rammen op top niveau.

In 2007 zijn we over gegaan op hybride dieren op ons voedster bedrijf we hebben gekozen voor het ras Hycole. We kopen nu jaarlijks zo,n 40 grootouder eendaags jongen aan van hycole deze dieren worden gekruist met de GPC ram van Hycole die we bij ons op het KI-station hebben zitten. De voedsters die uit deze kruising worden geboren zetten we in op ons bedrijf als productie voedster. Deze productie voedsters zijn zeer vruchtbaar en hebben een groot vermogen om veel jongen te spenen. Op ons bedrijf kruisen wij deze dieren met de PS59 ram van Grimau dit geeft sterke vleeskonijnen met een goede groei potentie.

We leveren de konijnen af op 73 dagen met een gemiddeld gewicht van 2,77 kg en dit gedaan met een voederconversie van 3,25 en een gemiddeld slacht rendement van 57,3%.

Picture: Vitamine korrel
Picture: Nest kleine konijntjes bij Poliste dierhouderij