Vleesveehouderij

Picture: Stamboek Blonde d Aquitaine

Sinds mei 2018 is B. Poliste dierhouderij ingeschreven bij het stamboek. De komende jaren maken we onze veestapel geheel stamboek waardig. Momenteel zijn 50% van onze zoogkoeien stamboek waardig.

Hieronder een aantal mooie foto’s Blonde D’ Aquitaine vee.

Picture: Blonde d Aquitaine dekstier stamboek geregistreerd
foto: © www.stiermassa.nl
Picture: kudde zoogkoeien met kalveren
Picture: Blonde D Aquitaine zoogkoe
Picture: Luxe blonde D Aquitaine stierkalf